Ku czci zupy ogórkowej - Płytoteka

Ortografia i dyktanda on-line / Pisownia u i ó

Płytoteka

Gra językowaPłytoteka” stanowi najtrudniejszy etap w ćwiczeniu pisowniwyrazów z u i ó. Uczeń powinien w niej wpisać tytuły albumów muzycznych ze zbiorów Urszuli Józefiny Ortograf na grzbietach ich okładek. Odsłuchuje zatem audio przypisane do każdego pudełka i na jego podstawie uzupełnia luki. Realizacja tego zadania wymaga poprawnego zapisu całych związków wyrazowych, nie tylko pojedynczych znaków. Po wpisaniu każdego, prawidłowego tytułu, szara okładka zmienia się w barwną ilustrację. Zarówno dobór materiału językowego, jak i jego graficzne odzwierciedlenie korespondują z estetyką bliską współczesnym uczniom, by maksymalnie zaangażować ich uwagę i osiągnąć tym lepsze efekty edukacyjne.

Ku czci zupy ogórkowej