Od wietrzenia do burzenia - Test

Ortografia i dyktanda on-line / Pisownia rz i ż

Test

Test online podsumowuje wiedzę i umiejętności nabyte w grach ortograficznych z bloku „Od wietrzenia do burzenia”. Składa się on z pięciu zróżnicowanych ćwiczeń oraz jednego, dodatkowego zadania. Ich układ podyktowany został względami dydaktycznymi. Na początku zawsze uczeń ma okazję wzrokowo oswoić się z poprawnym wzorcem zapisu wyrazów, następnie decyduje o doborze pojedynczych znaków, pisze całe wyrazy ze słuchu, na podstawie opisu lub ilustracji, uzupełnia dyktando oraz zdania z homofonami albo zasadami pisowni. Wśród mnóstwa rodzajów ćwiczeń znajdziecie rozsypanki literowe, wykreślanki, krzyżówki, łączenie, rebusy oraz zagadki ortograficzne. Wszelkie zamieszczone tu materiały są całkowicie oryginalne i niepowtarzalne. Na końcu każdego testu wyświetlają się zarówno cząstkowe jak i całościowe wyniki, jakie uczeń uzyskał podczas jego rozwiązywania, a także - dla osób zalogowanych - rezultaty poprzedniego testu. Można cofnąć się i sprawdzić, gdzie wystąpiły błędy, a także jakie są poprawne odpowiedzi. Rodziców i nauczycieli zapewne ucieszy opcja wysłania wyników testu e-mailem. Nasz elektroniczny sprawdzian jest dostępny również w wersji przeznaczonej do wydruku - jako plik pdf. To niepowtarzalna okazja, by w nowoczesnej formie pouczyć się ortografii.

Od wietrzenia do burzenia