Od wietrzenia do burzenia - Wisielec

Ortografia i dyktanda on-line / Pisownia rz i ż

Wisielec

Wisielec, nazywany też z angielska hangman, to niezwykle popularna gra szkolna. Polega ona na odgadywaniu słów z określonej kategorii tematycznej, np. imiona, czynności, meble. Uczeń widzi puste pola, odpowiadające ilości liter. Jego zadaniem jest klikać na litery alfabetu widoczne u dołu tablicy, tak by ułożyć cały wyraz. Jeśli odgadnie właściwy znak, pojawia się on w odpowiednim miejscu. W przeciwnym wypadku, „rysuje się” nowy element rysunku wisielca. Dziesiąta pomyłka oznacza koniec rundy. Nasza gra ortograficzna nie tylko umożliwia ćwiczenie spostrzegawczości, ale i utrwala wzorce poprawnej pisowni wyrazów z rz i ż.

Od wietrzenia do burzenia