Arystokratyczna herbatka - Herbaciarnia

Ortografia i dyktanda on-line / Pisownia ch i h

Herbaciarnia

Gra językowaHerbaciarnia” stanowi najtrudniejszy etap w ćwiczeniu pisowniwyrazów z ch i h. Uczeń powinien w niej wpisać nazwy rodzajów herbat na słojach do ich przechowywania. Odsłuchuje zatem audio przypisane do każdego pojemnika i na jego podstawie uzupełnia luki. Realizacja tego zadania wymaga poprawnego zapisu całych związków wyrazowych, nie tylko pojedynczych znaków. Po wpisaniu każdej, prawidłowej nazwy, szara etykieta zmienia się w barwną ilustrację. Zarówno dobór materiału językowego, jak i jego graficzne odzwierciedlenie korespondują z estetyką bliską współczesnym uczniom, by maksymalnie zaangażować ich uwagę i osiągnąć tym lepsze efekty edukacyjne.

Arystokratyczna herbatka