Trądzikowe kompleksy Uli - Wykreślanka

Ortografia i dyktanda on-line / Pisownia ą i ę

Wykreślanka

Wykreślanka, nazywana też z angielska wordsearch, to popularny nie tylko wśród dzieci rodzaj gry słownej. Uczeń ma w niej za zadanie, posługując się myszką z wciśniętym lewym przyciskiem, znaleźć i zaznaczyć ukryte w diagramie słowa ze znajdującej się obok listy. Wyrazy można odczytywać zarówno w kolumnach, jak i w wierszach. To świetny trening spostrzegawczości oraz okazja, by zapoznać się ze wzorcem poprawnego ortograficznie zapisu słów ze znakami ą, ę. Dzięki naszej wykreślance uczniowie w rozrywkowej formie poćwiczą zasady ortografii obowiązujące w języku polskim.

Trądzikowe kompleksy Uli